Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AOP 2010

January:

-          Rocne zuctovanie dane

-          Potvrdenie o zaplateni

-          Potvrdenie o prijme

-          Potvrdenie o prijme cast II.

 

February:

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP poistenca, ktory mal viacerych platitelov poistneho alebo doslo k zmene sadzby za rok (TYP X- (Priloha c. 9 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP poistenca (TYP S- (Priloha c. 4 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP zamestnanca (TYP A- (Priloha c. 1 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          List XA- zamestnanec a zamestnavatel  (Priloha c. 10 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          List SA- zamestnanec a zamestnavatel  (Priloha c. 5 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne za rok… (Priloha c. 16 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Ziadost (Priloha c. 15 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

 

March:

-          Stvrtrocny prehlad dane (§43 zakona c.595/2003 Z.z.)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti (zakon c.595/2003 Z.z.)

-          Hlasenie o dani (§5 ods. 8 zakona c.595/2003 Z.z.)

-          Potvrdenie o podani rocneho zuctovania poistneho na VZP za rok (§19 zakona c. 595/2004 Z.z.)

-          Oznamenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok (Priloha c.18 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Oznamenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok (Priloha c.17 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Priloha – Zoznam zamestnancov, za ktorych bolo vykonane rocne zuctovanie poistneho

-          Oznamenie zamestnavatela o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivych zamestnancov za rok (Priloha c.14 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

 

 

April:

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti (zakon c. 595/2003 Z.z.)

-          Hlasenie o vyuctovani dane a o uhrne prijmov zo zavislej cinnosti (zakon c.595/2003 Z.z.)

 Mai:

-          Stvrtrocny prehlad dane o danovom bonuse(§43 zakona c. 595/2003 Z.z.)

-          Stvrtrocny prehlad dane o zamestnaneckej premii a o danovom bonuse (§43 c. 595/2003 Z.z.)

 June:

-          Stvrtrocny vykaz o praci (Praca 2-04)

 November:

-          Rocny vykaz o uplnych nakladoch prace (UNP 1-01)

  

AOP 2011

 

February:

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP poistenca, ktory mal viacerych platitelov poistneho alebo doslo k zmene sadzby za rok (TYP X- (Priloha c. 9 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP poistenca (TYP S- (Priloha c. 4 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Rocne zuctovanie poistneho na VZP zamestnanca (TYP A- (Priloha c. 1 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          List XA- zamestnanec a zamestnavatel  (Priloha c. 10 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          List SA- zamestnanec a zamestnavatel  (Priloha c. 5 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Potvrdenie o podani rocneho zuctovania poistneho na VZP za rok (Priloha c. 19 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Oznamenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok (Priloha c.18 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Oznamenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok (Priloha c.17 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne za rok… (Priloha c. 16 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Ziadost (Priloha c. 15 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Priloha – Zoznam zamestnancov, za ktorych bolo vykonane rocne zuctovanie poistneho

-          Oznamenie zamestnavatela o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivych zamestnancov za rok (Priloha c.14 k vyhlaske c.239/2006 Z.z.)

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za rok (zakon c. 595/2003 Z.z.)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti (zakon c. 595/2003 Z.z.)

-          Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti o preddavkoch na dan, o dani vybranej zrazkou z tychto prijmov a o danovom bonuse na vyzivovane deti za obdobie..

-          Cast II.

-          Cast II.

 

March:

-          Hlasenie o dani_v09 1 (§5 ods. 8 zakona c.595/2003 Z.z.)

-          Hlasenie o dani_v10 1 (§5 ods. 8 zakona c.595/2003 Z.z.)

 

April:

-          Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

-          Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

 

Mai:

-          Potvrdenie o zamestnani

 

June:

-          Potvrdenie o zamestnani

-          Potvrdenie zamestnavatela o zamestnancovi na ucely uplatnenia naroku na nemocensku davku

-          Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

 

 

 

AOP 2012

 

January:

-          Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o predavkoch na dan, o dani vybranej zrazkou z tychto prijmov a danovom bonuse na vyzivovane deti („danovy bonus“) za obdobie (kalendarny rok)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za rok…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

-          ISCO_KZAM (kody, metodika, vysvetlivky)

February:

-          Potvrdenie zamestnavatel o zamestnancovi na ucely uplatnenia naroku na nemocensku davku

-          Potvrdenie fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane deti („danovy bonus“) za obdobie (kalendarny rok): rok….…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za rok…….…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

 April:

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Stvrtrocny vykaz o praci za …..(stvrtrok 20..) Praca 2-04

-          Ciselniky okresov, KOV stredne a vysoke (odbory vzdelania)

-          ISCP(MPSVR SR) 1-04

 

Mai:

-          Stvrtrocny vykaz o praci za …..(stvrtrok 20..) Praca 2-04

June:

-          PLATY (MPSVR SR) 1-02 (+Metodika vyplnenia)

July:

-          PLATY (MPSVR SR) 1-02

 August:

-          KOV_2012

 

 

AOP 2013

 

January:

-          Potvrdenie fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane deti („danovy bonus“) za obdobie (kalendarny rok): rok….…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za rok…(podla zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

 

February:

-          Potvrdenie fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane deti („danovy bonus“) za obdobie (kalendarny rok): rok….…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za rok…(podla zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

 

March:

-          Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

Mai:

-          Stvrtrocny vykaz o praci za (stvrtrok 20..) Praca 2-04

July:

-          KOV_2013

 October:

-          Udaje na ucely platenia socialneho poistenia a na ucely platenia zdravotneho poistenia za rok...

 

 

AOP 2014

 

January:

-          Potvrdenie fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane deti („danovy bonus“) za obdobie (kalendarny rok): rok….…(podla zakona c. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

-          Rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov fyzickej osoby zo zavislej cinnosti za zdanovacie obdobie (rok)…(podla zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov)

 

February:

-          Potvrdenie o zdanitelnych prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane dieta podla §39 ods.5 zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, za zdanovacie obdobie 2014

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti za rok 2013


March:

-          Potvrdenie o zdanitelnych prijmoch fyzickej osoby zo zavislej cinnosti, o preddavkoch na dan, o danovom bonuse na vyzivovane dieta podla §39 ods.5 zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, za zdanovacie obdobie 2014

-          Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti za rok 2013

 

April:

-          Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

-          Stvrtrocny vykaz o praci rok 20xx   (Praca 2-04)

-          Rocny vykaz o uplnych nakladoch prace rok xxxx (UPN 1-01)

July:

-          KOV

 

August:

-          Potvrdenie o platen poistneho na vysluhovy prispevok na ucely naroku na davku v nezamestnanosti

 

 

 

 

  • No labels